Základní škola a mateřská škola Letiny

Historie školy


Školství v Letinech

První písemná zmínka o vyučování dětí v Letinech je z roku 1719 a je uvedena ve školní kronice, kterou založil v roce 1894 tehdejší řídící učitel Jan Kössl. V úvodu kroniky se však zmiňuje, že je to již kronika druhá, první byla vedená od roku 1836 do roku 1894, ale zřejmě se nezachovala. Jan Kössl však do své nové kroniky z té původní převzal celou řadu údajů. V r. 1719 obec ještě vlastní školní budovu neměla. Vyučovalo se na zámku a pod tímto pojmem se rozumí bývalá budova velkostatku. V té době také školní docházka nebyla povinná a dětí k vyučování chodilo málo.  

Od konce 18. století měla obec svoji vlastní školní budovu, což zřejmě souviselo se schváleným zemským školním řádem (r. 1774) a se zavedením povinné školní docházky v roce 1805 pro děti od 6 do 12 let. Prvním učitelem do roku 1808 Martin Fremud, dalším se stal Jan Leg, který vyučoval v Letinech plných 48 let. Původní školní budova byla přízemní, s jednou učebnou, jedním pokojem, kuchyní a přístěnkem pro učitele. Tato budova sloužila až do 14. dubna 1863, kdy byla stržena a na jejím místě postavena nová patrová budova, která byla otevřena ještě téhož roku 8. října. Jednalo se o velkou jednopatrovou budovu, v níž dnes sídlí obecní úřad. Na konci 19. století do letinské školy dojížděly děti ze sousedních obcí, počet žáků se pohyboval mezi 180 - 260 žáky. Původní jednotřídka se rozrostla na trojtřídní školu. Škola sloužila téměř 100 let - měnila se, opravovala se, rozšiřovala se o nové prostory.

K další změně došlo po 2. světové válce, kdy letinské děti nebyly přijaty do školy v Blovicích. Proto vznikla v naší obci pobočka přeštické dívčí školy. Později byla zřízena samostatná osmiletá škola. 

V roce 1946 byla v Letinech - Lázních otevřena nová školní budova, která sloužila až do roku 1979. Její prostory nestačily - nevyhovovaly rostoucímu počtu dětí, a proto někteří žáci nižších ročníků jezdili do školy do Skašova. Obecní zastupitelé se snažili, aby obec Letiny získala modernější školní budovu. Ta vyrostla přímo v obci nedaleko jejího středu. Byla slavnostně otevřena 31. srpna 1979 za účasti státních, krajských i okresních  představitelů. „Tohoto roku, přesně 31. 8. splnil se dávný sen letinských občanů, za který bojovaly celé generace. Byla slavnostně otevřena nová základní devítiletá škola a mateřská škola, která byla postavena nákladem 20 miliónů korun,“ zapsala paní Bočanová do letinské kroniky.

Již více než 30 let dennodenně procházejí školními dveřmi a usedají do školních lavic žáci od 1. do 9. třídy. 30 let  učitelé předávají mladé generaci nové poznatky, seznamují je se světem,  který nás obklopuje, radují se z jejich úspěchů nejen na základní škole, ale sledují další studijní, pracovní i životní osudy svých bývalých žáků. Žáků, kteří do školy chodili, byly stovky, mnozí z nich již vodí do školy své děti.

Během uplynulých 30 let se ve funkci ředitele školy vystřídali pan Jiří Uzel (1979 - 1993),  paní Anna Bosmanová (1993 - 1998), paní Mgr. Milada Plachá (1998 - 2018) a od roku 2018 doposud pan Mgr. Jiří Švolba.

Za dobu existence došlo ke značnému poklesu počtu dětí, např. v roce 1979 při otevření nové budovy měla škola 167 žáků, v roce 1987 dokonce 203 žáků, v roce 2000 již pouze 112 žáků. V současné době má škola 7 tříd od 1. do 9. ročníku. Ke dni 1. 1. 2006 se změnil název naší školy na Základní škola  a mateřská škola Letiny, okres Plzeň – jih, příspěvková organizace. Obec Letiny vnímá zachování školy v obci jako jednu z proiorit, proto je škole každoročně udělována výjimka z nejnižšího počtu žáků. Nízký počet žáků v jednotlivých třídách naopak umožňuje individuální přístup, dostatek procvičování, různé progresivní metody práce. Žákům, rodičům a veřejnosti škola nabízí mnoho aktivit: kulturní pořady, sportovní akce, exkurze, besedy, výlety, zájmové kroužky.

Od roku 1979 působí v Letinech mateřská škola, která se v roce 2003 po vstupu školy do právní subjektivity stala součástí základní školy. V současné době je v naší mateřské škole zapsáno 40 dětí v celodenním provozu. MŠ zajišťuje zdravý rozvoj každého dítěte, jeho učení a socializaci a společenskou kultivaci v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Nabízí využití herny, třídy, ložnice, ekologicky čistého okolí školy, podnětné prostředí pro vycházky (školní zahrada, louky, rybník, les), moderní dětské hřiště s 8 herními prvky a mnoho akcí pro děti, rodiče a veřejnost.

Součástí školní budovy je od počátku školní jídelna a od roku 1993 i školní družina. Děti mohou pro svoji činnost využívat kromě učeben také cvičnou kuchyňku, počítačovou učebnu, pěknou tělocvičnu, školní pozemek, přestávkové dvory a od podzimu roku 2007 také moderní víceúčelové hřiště s umělým povrchem.

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Datum a čas

Dnes je úterý, 21. 5. 2024, 10:17:35

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:2
DNES:50
TÝDEN:182
CELKEM:179537